Ni har väl inte missat vår facebooksida? Klicka in och Gilla!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
GF LING
HELSINGBORG
Försäkringar

Gymnastikförbundet och GF Ling vill säkra att alla som deltar i vår verksamhet är skyddade i en försäkring. Alla gymnaster omfattas av en basförsäkring. För den som tävlar, eller den som tränar, använder trampett och utför hopp med rotation kring tväraxel, som t.ex. volt, är försäkrade via en tävlingsförsäkring. Se försäkringsvillkåren.

 

Licensförsäkringen ger ett grundläggande skydd vid olycksfallsskada som inträffar i samband med en gymnastikaktivitet i klubbens eller förbundets regi.


Tränaren/tränarna som står och passar vid redskapen har ansvar för gymnastens säkerhet. Tränarna i GF Ling är utbildade och licensierade av Gymnastikförbundet på den nivå gymnasterna i deras grupper är på. De har även fått en extra skadeutbildning för olycksfall av GF Ling.


Olycksfallsförsäkring för gymnaster

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada, varvid menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig händelse, som inträffar under deltagande i tävling, uppvisning eller träning samt färd till och från dessa aktiviteter då aktiviteterna sker i Gymnastikförbundets, dess distriktsförbund eller ansluten förenings regi. 

 

Skulle ditt barn bli skadat så fyller du i skadeanmälan.

Lappen måste skrivas ut så att namnteckning kan skrivas på, allt annat går att fylla i digitalt.

 

Kostnaden för Tävlingslicens är 180 kronor per medlem/gymnast och försäkringsår.
Försäkringsåret är 1 oktober - 30 september.


Vill du veta mer om försäkringar? Klicka här!